ENGLISH

Hội thi "Đàn ông vào bếp 2016"

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 20/10/2016, Công Đoàn trường ĐH Quy Nhơn tổ chức Hôi thi "Đàn ông vào bếp". Liên quân Khoa GDTH & MN liên kết với Trung tâm Thông tin liệu đã tham gia cuộc thi. Kết quả Liên quân Khoa GDTH & MN, Trung tâm Thông tin  liệu đạt giải nhất. Sau đây một số hình ảnh về cuộc thi: