ENGLISH

Phó trưởng khoa

Họ tên:

Trần Thị Giang

Năm sinh:

21/12/1970

Năm tốt nghiệp ĐH:

1992

Tại:

Đại học Qui Nhơn

Chuyên ngành:

Ngữ văn

Học hàm:

 

Học vị:

Tiến

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Điện thoại:

0983888195

 

Email:

huonggiangqn@yahoo.com.vn