ENGLISH

Thảo luận các vấn đề liên quan đến dạy tiếng Việt cho học sinh thiểu số.

Ngày 20/5/2016, tại phòng họp B, Tổ bộ môn Khoa học  hộiKhoa Giáo dục Tiểu học & Mầm non tổ chức buổi seminar với đề tài: Dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu sốgiảng viên báo cáoTS. Trần Thị Giang.

Sau đây  một số hình ảnh về buổi seminar: