ENGLISH

Thảo luận về tiếp nhận Phân tâm học và phạm vi ứng dụng

      Ngày 18/5/2016, tại phòng họp B, Tổ bộ môn Khoa học hội, Khoa Giáo dục Tiểu học & Mầm non tổ chức buổi seminar với đề tài: Phân tâm học, giảng viên báo cáo: TS. Châu Minh Hùng.

      Sau đây  một số hình ảnh về buổi seminar: