ENGLISH

Trưởng Khoa

Họ tên:

Văn Đức

Năm sinh:

1960

Năm tốt nghiệp ĐH:

1981

Tại:

Đại học phạm Vinh

Chuyên ngành:

Toán

Học hàm:

Giảng viên chính

Học vị:

Thạc sỹ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Điện thoại:

0914175454

Lĩnh vực NC: Toán cấp

Email:

lethanhbinh@gmail.com